Hišni red

 • Vrtec posluje od 6.30 do 16.30.
 • V vrtec lahko vstopijo otroci, njihovi starši oz. skrbniki in zaposleni.
 • Vrata vrtca so zaradi varnosti otrok zaklenjena od 8.00 do 12.30.
 • Starši izostanek otroka sporočijo sproti (osebno ali po telefonu).
 • Starši so dolžni po otroka prihajati do 16.30.
 • Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur, vsaka nadaljnja ura se zaračuna skladno s sklepom o številu otrok in določitvi cen programov predšolske vzgoje v Zasebnem vrtcu Mali grof d.o.o. iz Slovenskih Konjic, ki je sprejet in potrjen na svetu zavoda.
 • Starši imajo možnost uvajanja otroka v oddelek po predhodnem dogovoru s strokovno delavko.
 • Po zakonu o varnosti v cestnem prometu (91. člen ZPVZ) morajo otroci na poti v vrtec imeti spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to dovolijo starši. Svoje dovoljenje posredujejo v pisni obliki.
 • Osebni podatki (točen naslov in telefonska številka) nam bodo koristili, če vas bomo morali nujno poiskati.
 • Starši smejo v vrtec pripeljati samo zdravega otroka.
 • Zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu pa le takšna, ki jih predpiše zdravnik (kronične bolezni in alergije).
 • Otrok naj v vrtec ne nosi dragocenih igrač, ker ne moremo zagotoviti, da bodo ostale nepoškodovane.
 • Otrok naj v vrtec ne nosi nevarnih predmetov (verižic, prstanov, uhanov, zapestnic, lasnic, gumic, ostrih predmetov, trdih bonbonov, žvečilk, raznih krogljic…), ker so otroci v nenehnem gibanju in pogovarjanju.
 • Otroci naj imajo v garderobah rezervna oblačila, ki morajo biti označena.
 • Copati, ki ne dajejo opore razvijajoči se nogi, niso primerni za otroka v vrtcu (natikači, zajčki…).

Obvestila

DELAVNICA ZA STARŠE

Vabimo Vas na delavnico z naslovom

USTVARJANJE HARMONIJE MED RAZVOJEM OTROKA IN NAŠIMI PRIČAKOVANJI,

ki jo bo vodila ga. Andreja Kristan, dipl. vzg.

Delavnica bo v torek, 15. maja, ob 17.00 uri v Zasebnem vrtcu Mali grof.

SPOZNAJTE GROFOVO DRUŽINO

DAN DRUŽIN V VRTCU MALI GROF

Prvi pomladni mesec v vrtcu Mali grof že vrsto let posvečamo družinam. V ospredju so navadno mamice, tokrat pa smo, namesto nastopa namenjenega njim, pripravili DAN DRUŽIN za celo družino, za ljudi, ki nam nudijo varnost, zavetje, toplino in ljubezen.

DAN DRUŽIN

Mesec marec že tradicionalno posvečamo družinam. Le-tem so namenjene dejavnosti in aktivnosti ter nastop otrok ob materinskem dnevu. To leto smo se odločili, da prireditve v ustaljeni obliki ne bo, čas namenjen pripravi na nastop smo in bomo namenili sproščeni igri otrok. V ospredje ne bodo postavljene le mamice, temveč vsa družina, torej ljudje, ki nam nudijo varnost, zavetje, toplino in ljubezen.

Vabimo vas, da se nam 14. 4. 2018 med 9.00 in 12.00 uro pridružite v vrtcu Mali grof, ko za vas pripravljamo DAN DRUŽIN.

Jedilnik

Kaj dobrega nam bo danes skuhal Mali grof ob pomoči kuharja Matjaža in Darje?

Tedenski jedilnik

Misel

Ne brigajo me tvoji cilji,

ne brigajo me tvoja pričakovanja.

Jaz bi se rad le igral,

se umazal in imel čas

za brezskrbno otroštvo.

Prosim, dovoli mi ga imeti.

Vizija

Ustvarjamo okolje, v katerem je otroku dan čas, kjer se le-ta ustavi in mu je v njegovem okviru nudeno spodbudno okolje za igro, s pomočjo katere otrok razvija svoje spodobnosti, dozoreva, nabira izkušnje, ki jih potrebuje za svoje uspešno življenje.

Če želimo, da otrok izkoristi svoj potencial, da ga razvija, nadgrajuje, si moramo vzeti čas, da ga spoznamo, vzljubimo njegovo CELOTO in se mu posvetimo na njemu najbolj primeren način.

Za vse to potrebujemo prostor, kjer otroku zagotovimo mir, kjer ima možnost vsako stvar večkrat ponoviti, slišati, videti.

Zasebni vrtec Mali grof d.o.o., Grajska ulica 8a, 3210 Slovenske Konjice

Iskanje

Za delovanje spletnega mesta moramo na vaš računalnik shraniti majhne neškodljive datoteke - piškotke. Po zakonodaji EU moramo pridobiti vašo privolitev. Se strinjate?