Novosti

Program vrtca skušamo nenehno dopolnjevati, tako da otrokom omogočamo, da na najbolj spontan in njim zanimiv način čim več odnesejo s seboj v življenje.

Za naslednje šolsko leto ga bomo nadgradili s kar nekaj novostmi, ki smo se jih odločili vpeljati predvsem zaradi otrok, saj so se pokazale kot uspešne pri praktičnem delu v oddelkih.

PE NA DEŽELI

Ena izmed novosti v šolskem letu 2018/19 bo zadevala PE Na deželi, in sicer bomo tam oblikovali skupino, ki bo delovala po elementih Waldorfske pedagogike.

Vizija: Ustvariti ljubeče okolje, ki bo za otroka čim bolj domače, okolje, kjer se bo vsak otrok počutil sprejeto, varno in kjer bo upoštevana njegova zrelost in individualnost.

Velik pomen bo tako imela prosta igra, igra z uporabo igrač iz naravnih materialov, ročna in umetniška dela, posnemanje dela vzgojiteljice, bivanje na prostem, vrtnarjenje, povezovanje z naravo in upoštevanje ritma narave ter praznovanje praznikov v toku leta. 

NEMŠČINA V PREDŠOLSKEM ODDELKU

Otrokom želimo ponuditi novo doživetje, ki bo obogatilo njihova osebna izkustva na najbolj spontan način, in sicer tako da bo v oddelku skozi vso leto prisotna nemško govoreča vzgojiteljica ga. Elvira Murić. Otrokom bo ponujeno spodbudno okolje in dana priložnost za spontano učenje tujega jezika, ki pa ne bo pomenilo le poslušanje glasov, temveč tudi njihovo rabo, pridobivanje ritma, intonacije in naglasa.

Želimo jim dati doživetje jezika, jim omogočiti spontanega učenja le-tega in ponuditi sredstvo za razširjanje splošne kulturne razgledanosti.

USTVARJALNA SOBA

Ena izmed novosti, ki jo pripravljamo za naslednje šolsko leto, je ta, da bo pedagoška vodja Andreja Kristan v predšolskem oddelku prisotna kot tretja strokovna sodelavka in ne več kot vodja oddelka. Preostali čas bo z otroki vrtca v manjših skupinah v ustvarjalnici izvajala dejavnosti za urjenje ročnih spretnosti, s katerimi si otroci urijo natančnost, spodbujajo vidno motorično koordinacijo, se učijo potrpljenja in vztrajnosti. Vključevala se bo tudi v ostale oddelke, kjer bo v dogovoru z vodjo le-teh prevzela izvajanje dejavnosti, ki so poglavitno povezane z moralno vzgojo.

Obvestila

DELAVNICA ZA STARŠE

Vabimo Vas na delavnico z naslovom

USTVARJANJE HARMONIJE MED RAZVOJEM OTROKA IN NAŠIMI PRIČAKOVANJI,

ki jo bo vodila ga. Andreja Kristan, dipl. vzg.

Delavnica bo v torek, 15. maja, ob 17.00 uri v Zasebnem vrtcu Mali grof.

SPOZNAJTE GROFOVO DRUŽINO

DAN DRUŽIN V VRTCU MALI GROF

Prvi pomladni mesec v vrtcu Mali grof že vrsto let posvečamo družinam. V ospredju so navadno mamice, tokrat pa smo, namesto nastopa namenjenega njim, pripravili DAN DRUŽIN za celo družino, za ljudi, ki nam nudijo varnost, zavetje, toplino in ljubezen.

DAN DRUŽIN

Mesec marec že tradicionalno posvečamo družinam. Le-tem so namenjene dejavnosti in aktivnosti ter nastop otrok ob materinskem dnevu. To leto smo se odločili, da prireditve v ustaljeni obliki ne bo, čas namenjen pripravi na nastop smo in bomo namenili sproščeni igri otrok. V ospredje ne bodo postavljene le mamice, temveč vsa družina, torej ljudje, ki nam nudijo varnost, zavetje, toplino in ljubezen.

Vabimo vas, da se nam 14. 4. 2018 med 9.00 in 12.00 uro pridružite v vrtcu Mali grof, ko za vas pripravljamo DAN DRUŽIN.

Jedilnik

Kaj dobrega nam bo danes skuhal Mali grof ob pomoči kuharja Matjaža in Darje?

Tedenski jedilnik

Misel

Ne brigajo me tvoji cilji,

ne brigajo me tvoja pričakovanja.

Jaz bi se rad le igral,

se umazal in imel čas

za brezskrbno otroštvo.

Prosim, dovoli mi ga imeti.

Vizija

Ustvarjamo okolje, v katerem je otroku dan čas, kjer se le-ta ustavi in mu je v njegovem okviru nudeno spodbudno okolje za igro, s pomočjo katere otrok razvija svoje spodobnosti, dozoreva, nabira izkušnje, ki jih potrebuje za svoje uspešno življenje.

Če želimo, da otrok izkoristi svoj potencial, da ga razvija, nadgrajuje, si moramo vzeti čas, da ga spoznamo, vzljubimo njegovo CELOTO in se mu posvetimo na njemu najbolj primeren način.

Za vse to potrebujemo prostor, kjer otroku zagotovimo mir, kjer ima možnost vsako stvar večkrat ponoviti, slišati, videti.

Zasebni vrtec Mali grof d.o.o., Grajska ulica 8a, 3210 Slovenske Konjice

Iskanje

Za delovanje spletnega mesta moramo na vaš računalnik shraniti majhne neškodljive datoteke - piškotke. Po zakonodaji EU moramo pridobiti vašo privolitev. Se strinjate?