Program vrtca in starostne skupine

Vrtec Mali Grof organizira 6-9 urni DNEVNI PROGRAM, ki obsega vzgojo, varstvo in prehrano.

Sledimo ciljem in načelom javno veljavnega programa Kurikulum za vrtce. Kurikulum za vrtce predstavlja potek življenja in dela v vrtcu. Zajema vzgojna področja: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko.

V vrtcu smo področje gibanja še poglobili in pripravili lasten program, ki ga strokovno načrtuje in izvaja športni pedagog.

Cilji programa:

  • pestra in raznovrstna ponudba dejavnosti na različnih področjih predšolske vzgoje s posebnim pozornostjo področju gibanja in medpodročnem povezovanju,
  • prilagajenje spremembam in aktualnostim,
  • omogočanje individualnosti, drugačnosti, in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
  • upoštevanje in spoštovanje zasebnosti otrok,
  • odkrivanje otrokovih pozitivnih področij in spodbujanje le-teh,
  • omogočanje otrokove celovitosti v doživljanju in izražanju,
  • dobro informiranje in sodelovanje s starši.

Prosta mesta – MŠŠ

STAROSTNE SKUPINE

V šolskem letu 2017/18 so otroci razporejeni v pet oddelkov:

Oddelek I. STAROSTNEGA OBDOBJA

SKUPINA:          Vodja oddelka: Anja Pinter, dipl. vzg.

(1. – 2. let)         Druga strokovna delavka: Janža Rajh, vzg.

KOMBINIRAN Oddelek

SKUPINA:            Vodja oddelka: Nina Zdrčnik, prof. slov. jez. in filo., vzg.

(2. – 4. let)           Druga strokovna delavka: Amanda Pajek, dipl. vzg.

                            Tretja strokovna delavka: Karin Gabrovec, vzg.

Oddelek II. STAROSTNEGA OBDOBJA

SKUPINA:           Vodja oddelka: Nataša Thaler, dipl. vzg.

(3. – 5. let)          Druga strokovna delavka: Barbara Petek, vzg.

Oddelek II. STAROSTNEGA OBDOBJA

SKUPINA:           Vodja oddelka: Nataša Obrul, dipl. vzg.

(5. – 6. let)          Druga strokovna delavka: Andreja Kristan, dipl. vzg.

Oddelek I. STAROSTNEGA OBDOBJA (PE Mali grof na deželi)

SKUPINA:            Vodja oddelka: Nina Polanec, dipl. vzg.

(1. – 3. let)          Druga strokovna delavka: Nevenka Ungar, vzg.

Obvestila

GALERIJA

Vabimo vas k ogledu novih fotografij v Galeriji oddelkov, ki so nastale v tem šolskem letu med septembrom in decembrom 2018.

 

DELAVNICA »Razvoj kreativnosti pri otroku; pomen proste igre in branje pravljic.«

DELAVNICA ZA STARŠE Z NASLOVOM »Razvoj kreativnosti pri otroku; pomen proste igre in branje pravljic.«

24.1.2019

Vsebina delavnice:

  • razvoj kreativnosti pri otroku (Kreativnost je nepoznavanje rešitve, biti moraš pogumen in svoboden v duhu);
  • pomen proste igre (Prosta igra nastane med dvema otrokoma – to ni igra med staršem in otrokom, prav tako ni didaktična igra. Pri današnjih otrocih je pričela izginjati prosta in kreativna igra – ZAKAJ?);
  • branje pravljic (Pomen pravljic v otrokovem življenju – kako izbirati pravljice in kako jih brati, da bi razvijali kreativnost pri otroku.)

Jedilnik

Kaj dobrega nam bo danes skuhal Mali grof ob pomoči kuharja Matjaža in Darje?

Tedenski jedilnik

Misel

Ne brigajo me tvoji cilji,

ne brigajo me tvoja pričakovanja.

Jaz bi se rad le igral,

se umazal in imel čas

za brezskrbno otroštvo.

Prosim, dovoli mi ga imeti.

Vizija

Ustvarjamo okolje, v katerem je otroku dan čas, kjer se le-ta ustavi in mu je v njegovem okviru nudeno spodbudno okolje za igro, s pomočjo katere otrok razvija svoje spodobnosti, dozoreva, nabira izkušnje, ki jih potrebuje za svoje uspešno življenje.

Če želimo, da otrok izkoristi svoj potencial, da ga razvija, nadgrajuje, si moramo vzeti čas, da ga spoznamo, vzljubimo njegovo CELOTO in se mu posvetimo na njemu najbolj primeren način.

Za vse to potrebujemo prostor, kjer otroku zagotovimo mir, kjer ima možnost vsako stvar večkrat ponoviti, slišati, videti.

Zasebni vrtec Mali grof d.o.o., Grajska ulica 8a, 3210 Slovenske Konjice

Iskanje

Za delovanje spletnega mesta moramo na vaš računalnik shraniti majhne neškodljive datoteke - piškotke. Po zakonodaji EU moramo pridobiti vašo privolitev. Se strinjate?