Program vrtca in starostne skupine

Vrtec Mali Grof organizira 6-9 urni DNEVNI PROGRAM, ki obsega vzgojo, varstvo in prehrano.

Sledimo ciljem in načelom javno veljavnega programa Kurikulum za vrtce. Kurikulum za vrtce predstavlja potek življenja in dela v vrtcu. Zajema vzgojna področja: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko.

V vrtcu smo področje gibanja še poglobili in pripravili lasten program, ki ga strokovno načrtuje in izvaja športni pedagog.

Cilji programa:

  • pestra in raznovrstna ponudba dejavnosti na različnih področjih predšolske vzgoje s posebnim pozornostjo področju gibanja in medpodročnem povezovanju,
  • prilagajenje spremembam in aktualnostim,
  • omogočanje individualnosti, drugačnosti, in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
  • upoštevanje in spoštovanje zasebnosti otrok,
  • odkrivanje otrokovih pozitivnih področij in spodbujanje le-teh,
  • omogočanje otrokove celovitosti v doživljanju in izražanju,
  • dobro informiranje in sodelovanje s starši.

Prosta mesta – MŠŠ

STAROSTNE SKUPINE

V šolskem letu 2017/18 so otroci razporejeni v pet oddelkov:

Oddelek I. STAROSTNEGA OBDOBJA

SKUPINA:          Vodja oddelka: Anja Pinter, dipl. vzg.

(1. – 2. let)         Druga strokovna delavka: Janža Rajh, vzg.

KOMBINIRAN Oddelek

SKUPINA:            Vodja oddelka: Nina Zdrčnik, prof. slov. jez. in filo., vzg.

(2. – 4. let)           Druga strokovna delavka: Amanda Pajek, dipl. vzg.

                            Tretja strokovna delavka: Karin Gabrovec, vzg.

Oddelek II. STAROSTNEGA OBDOBJA

SKUPINA:           Vodja oddelka: Nataša Thaler, dipl. vzg.

(3. – 5. let)          Druga strokovna delavka: Barbara Petek, vzg.

Oddelek II. STAROSTNEGA OBDOBJA

SKUPINA:           Vodja oddelka: Nataša Obrul, dipl. vzg.

(5. – 6. let)          Druga strokovna delavka: Andreja Kristan, dipl. vzg.

                           Tretja strokovna delavka: Elvira Murić, vzg.

Oddelek I. STAROSTNEGA OBDOBJA (PE Mali grof na deželi)

SKUPINA:            Vodja oddelka: Nina Polanec, dipl. vzg.

(1. – 3. let)          Druga strokovna delavka: Nevenka Ungar, vzg.

Obvestila

DELAVNICA »ČUSTVENA STABILNOST LJUDI V DANAŠNJEM ČASU IN KAKO VPLIVA NA VZGIJO VAŠIH OTROK«

VABILO NA VEČERNO DRUŽENJE

29. 11. 2018 ob 17.00 uri v Zasebnem vrtcu Mali grof:

druženje za vse, ki jih zanima tema: »ČUSTVENA STABILNOST LJUDI V DANAŠNJEM ČASU IN KAKO VPLIVA NA VZGOJO VAŠIH OTROK«

Jedilnik

Kaj dobrega nam bo danes skuhal Mali grof ob pomoči kuharja Matjaža in Darje?

Tedenski jedilnik

Misel

Ne brigajo me tvoji cilji,

ne brigajo me tvoja pričakovanja.

Jaz bi se rad le igral,

se umazal in imel čas

za brezskrbno otroštvo.

Prosim, dovoli mi ga imeti.

Vizija

Ustvarjamo okolje, v katerem je otroku dan čas, kjer se le-ta ustavi in mu je v njegovem okviru nudeno spodbudno okolje za igro, s pomočjo katere otrok razvija svoje spodobnosti, dozoreva, nabira izkušnje, ki jih potrebuje za svoje uspešno življenje.

Če želimo, da otrok izkoristi svoj potencial, da ga razvija, nadgrajuje, si moramo vzeti čas, da ga spoznamo, vzljubimo njegovo CELOTO in se mu posvetimo na njemu najbolj primeren način.

Za vse to potrebujemo prostor, kjer otroku zagotovimo mir, kjer ima možnost vsako stvar večkrat ponoviti, slišati, videti.

Zasebni vrtec Mali grof d.o.o., Grajska ulica 8a, 3210 Slovenske Konjice

Iskanje

Za delovanje spletnega mesta moramo na vaš računalnik shraniti majhne neškodljive datoteke - piškotke. Po zakonodaji EU moramo pridobiti vašo privolitev. Se strinjate?