Program vrtca in starostne skupine

Vrtec Mali Grof organizira 6-9 urni DNEVNI PROGRAM, ki obsega vzgojo, varstvo in prehrano.

Sledimo ciljem in načelom javno veljavnega programa Kurikulum za vrtce. Kurikulum za vrtce predstavlja potek življenja in dela v vrtcu. Zajema vzgojna področja: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko.

V vrtcu smo področje gibanja še poglobili in pripravili lasten program, ki ga strokovno načrtuje in izvaja športni pedagog.

Cilji programa:

  • pestra in raznovrstna ponudba dejavnosti na različnih področjih predšolske vzgoje s posebnim pozornostjo področju gibanja in medpodročnem povezovanju,
  • prilagajenje spremembam in aktualnostim,
  • omogočanje individualnosti, drugačnosti, in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
  • upoštevanje in spoštovanje zasebnosti otrok,
  • odkrivanje otrokovih pozitivnih področij in spodbujanje le-teh,
  • omogočanje otrokove celovitosti v doživljanju in izražanju,
  • dobro informiranje in sodelovanje s starši.

Prosta mesta – MŠŠ

STAROSTNE SKUPINE

V šolskem letu 2017/18 so otroci razporejeni v pet oddelkov:

Oddelek I. STAROSTNEGA OBDOBJA

SKUPINA:          Vodja oddelka: Nina Zdrčnik, prof. slov. jez. in filo., vzg.

(1. – 2. let)          Druga strokovna delavka: Amanda Pajek, dipl. vzg.

Tretja strokovna delavka: Monika Skarlovnik, dipl. vzg.

KOMBINIRAN Oddelek

SKUPINA:            Vodja oddelka: Anja Pinter, dipl. vzg.

(2. – 4. let)            Druga strokovna delavka: Marija Potočnik, vzg.

Oddelek II. STAROSTNEGA OBDOBJA

SKUPINA:           Vodja oddelka: Nataša Rožič, dipl. vzg.

(3. – 5. let)          Druga strokovna delavka: Barbara Petek, vzg.

Oddelek II. STAROSTNEGA OBDOBJA

SKUPINA:           Vodja oddelka: Andreja Kristan, dipl. vzg.

(5. – 6. let)          Druga strokovna delavka: Nataša Obrul, dipl. vzg.

Oddelek I. STAROSTNEGA OBDOBJA (PE Mali grof na deželi)

SKUPINA:            Vodja oddelka: Nina Polanec, dipl. vzg.

(1. – 3. let)           Druga strokovna delavka: Nevenka Ungar, vzg.

Obvestila

DELAVNICA ZA STARŠE

Vabimo Vas na delavnico z naslovom

USTVARJANJE HARMONIJE MED RAZVOJEM OTROKA IN NAŠIMI PRIČAKOVANJI,

ki jo bo vodila ga. Andreja Kristan, dipl. vzg.

Delavnica bo v torek, 15. maja, ob 17.00 uri v Zasebnem vrtcu Mali grof.

SPOZNAJTE GROFOVO DRUŽINO

DAN DRUŽIN V VRTCU MALI GROF

Prvi pomladni mesec v vrtcu Mali grof že vrsto let posvečamo družinam. V ospredju so navadno mamice, tokrat pa smo, namesto nastopa namenjenega njim, pripravili DAN DRUŽIN za celo družino, za ljudi, ki nam nudijo varnost, zavetje, toplino in ljubezen.

DAN DRUŽIN

Mesec marec že tradicionalno posvečamo družinam. Le-tem so namenjene dejavnosti in aktivnosti ter nastop otrok ob materinskem dnevu. To leto smo se odločili, da prireditve v ustaljeni obliki ne bo, čas namenjen pripravi na nastop smo in bomo namenili sproščeni igri otrok. V ospredje ne bodo postavljene le mamice, temveč vsa družina, torej ljudje, ki nam nudijo varnost, zavetje, toplino in ljubezen.

Vabimo vas, da se nam 14. 4. 2018 med 9.00 in 12.00 uro pridružite v vrtcu Mali grof, ko za vas pripravljamo DAN DRUŽIN.

Jedilnik

Kaj dobrega nam bo danes skuhal Mali grof ob pomoči kuharja Matjaža in Darje?

Tedenski jedilnik

Misel

Ne brigajo me tvoji cilji,

ne brigajo me tvoja pričakovanja.

Jaz bi se rad le igral,

se umazal in imel čas

za brezskrbno otroštvo.

Prosim, dovoli mi ga imeti.

Vizija

Ustvarjamo okolje, v katerem je otroku dan čas, kjer se le-ta ustavi in mu je v njegovem okviru nudeno spodbudno okolje za igro, s pomočjo katere otrok razvija svoje spodobnosti, dozoreva, nabira izkušnje, ki jih potrebuje za svoje uspešno življenje.

Če želimo, da otrok izkoristi svoj potencial, da ga razvija, nadgrajuje, si moramo vzeti čas, da ga spoznamo, vzljubimo njegovo CELOTO in se mu posvetimo na njemu najbolj primeren način.

Za vse to potrebujemo prostor, kjer otroku zagotovimo mir, kjer ima možnost vsako stvar večkrat ponoviti, slišati, videti.

Zasebni vrtec Mali grof d.o.o., Grajska ulica 8a, 3210 Slovenske Konjice

Iskanje

Za delovanje spletnega mesta moramo na vaš računalnik shraniti majhne neškodljive datoteke - piškotke. Po zakonodaji EU moramo pridobiti vašo privolitev. Se strinjate?